Opleiden

'We ontwikkelen en verbeteren ons voortdurend en werken structureel aan kwaliteit.'
Opleiden is daar een belangrijke voorwaarde voor. Binnen het Parkhuis worden daarom verschillende opleidingsmogelijkheden geboden.

BBL-opleidingen
Binnen het Parkhuis bieden wij regelmatig BBL-opleidingen (Beroeps Begeleidende Leerweg).  In dit traject worden werken en leren gecombineerd. Je werkt 3 dagen per week in de praktijk en gaat 1 dag in de week naar school.

De volgende opleidingen worden regelmatig geboden:

  • Verzorgende-IG
  • Helpende Zorg & Welzijn
  • Medewerker Maatschappelijke Zorg

Er zijn momenteel geen BBL-plekken beschikbaar.

Bij- en nascholingen
Medewerkers van het Parkhuis volgen jaarlijks bij- en nascholingen. Dit kan gericht zijn op het verbeteren van het functioneren in de eigen functie, maar ook als team.

Verdere specialisatie
Ook is het mogelijk om, na het volgen van een beroepsopleiding, je verder te specialiseren. Hierbij kun je denken aan:

  • Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie
  • Zorgcoördinator
  • Verpleegkundige

Afhankelijk van de functie-eisen en de persoonlijke wensen van een medewerker kunnen hier, in overleg met de leidinggevende, afspraken over worden gemaakt.