Privacyverklaring 

Het Parkhuis heeft een privacyverklaring opgesteld hoe we omgaan met je persoonsgegevens zodra je solliciteert.