Ontmoetingscentrum

Het Ontmoetingscentrum is er voor mensen met een beginnende dementie en hun mantelzorgers en is een gezamenlijk initiatief van het Spectrum, de Wielborgh en het Parkhuis.