Mantelzorgondersteuning

Zorgt u voor een ander? Dan bent u mantelzorger. Mantelzorgers spelen een belangrijke rol als het gaat om het leven van cliënten zo aangenaam mogelijk te maken. Het Parkhuis hecht veel waarde aan de betrokkenheid en samenwerking met u als mantelzorger. Daarom proberen wij u zo goed mogelijk te ondersteunen bij de zorg voor een ander. In het Parkhuis noemen wij dit Samenspel. Mantelzorger zijn vergt soms veel van mensen. Vooral als de zorg intensiever wordt of als het zorg verlenen langer duurt. Dan kan (tijdelijk) wat extra hulp een uitkomst zijn. Door onze jarenlange kennis en expertise kunnen wij u hierin ondersteunen op onderstaande gebieden: