Dagondersteuning

Mensen met dementie (ook op jonge leeftijd), Korsakov en psychische problemen op oudere leeftijd ervaren vaak dat het leven thuis steeds lastiger wordt. U wordt, ondanks de hulp van uw naasten, steeds minder zelfredzaam. Toch wilt u graag zo lang mogelijk op een veilige en fijne manier thuis blijven wonen en kunt u hierbij een steuntje in de rug gebruiken.

Het doel van de Dagondersteuning is een meer herkenbare dagstructuur aan te brengen en bezig te zijn met activiteiten die niet alleen gezellig, maar ook zinvol zijn. De activiteiten sluiten aan op uw behoeften en zorgen ervoor dat u langer thuis kunt blijven wonen. Uw partner en/of familieleden worden op deze manier met regelmaat ontlast in hun taak als mantelzorger. Eén of meerdere dagdelen/dagen per week kunt u met een vaste groep bezoekers de dag doorbrengen. Met onze kennis en expertise geven wij invulling aan uw wensen en zorgbehoeften.

Er zijn verschillende activiteiten: met elkaar koffie- en theedrinken, samen eten, knutselen, spelletjes doen, wandelen, oefeningen om uw conditie op peil te houden, biljarten, een dagje uit, enzovoort.

Voor wie?
Onze Dagondersteuning is bedoeld voor mensen die:

  • de partner, kinderen of andere familieleden willen ontlasten
  • niet in staat zijn zelfstandig contacten te onderhouden
  • de periode willen overbruggen tot aan de verhuizing
  • behoefte hebben aan gezelschap en een zinvolle daginvulling

Hoe ziet zo'n dag eruit?
Bij de Dagondersteuning hebben we een vaste dagplanning. In de ochtend wordt er eerst gezamenlijk een kop koffie of thee gedronken, de dag doorgesproken en afspraken voor de dag gemaakt. Daarna gaan de bezoekers aan de slag met hun activiteit. De medewerkers bieden hierbij ondersteuning, zoals dat is afgesproken in uw Zorgleefplan (
kijkt u voor meer informatie bij de letter 'Z'). Tussen de middag wordt er gezamenlijk geluncht. U kunt een broodmaaltijd (inclusief verse soep en een toetje) of, tegen betaling, een warme maaltijd nuttigen. Daarna worden de activiteiten hervat tot de koffie- en theepauze. Vanaf 15.00 uur sluiten de bezoekers hun dag af met de medewerkers. Om 15.30 uur gaan de bezoekers weer naar huis. 

En verder?
U kunt ook gebruik maken van andere voorzieningen zoals onze eigen beautysalon. We zetten onze deskundigheid ook in door het bieden van passende begeleiding aan uw mantelzorger(s), zodat zij de zorg thuis beter en langer vol houden. Daarnaast biedt het Parkhuis gespecialiseerde zorg, zoals fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek en voedingsadvies, muziektherapie, psychologie, bewegingstherapie en logopedie. Naast dagondersteuning kunt u ook gebruik maken van logeren.

Aanmelden
Als eerste vindt er een kennismakingsgesprek plaats met uw toekomstige EVV'er (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende). In dit gesprek bespreekt u uw huidige woon- en leefsituatie en de zorg en ondersteuning die nodig is. Daarnaast komen ook uw medicijngebruik, vervoer en het gebruik van maaltijden aan bod. Tot slot overlegt u samen op welke dagen u de Dagondersteuning gaat bezoeken. De Dagondersteuning is elke week geopend van maandag tot en met vrijdag. De afspraken die u samen maakt, legt uw EVV'er vast in uw Zorgleefplan. U kunt dit plan altijd inzien.

Evaluatie
Na een periode van ongeveer acht weken vindt een eerste evaluatiemoment plaats. Uw EVV'er bespreekt samen met u, uw mantelzorger(s) en de dementieconsulent de aandachtspunten van uw ondersteuning. Zo nodig maakt u gezamenlijk nieuwe afspraken, die uw EVV'er vast legt in het Zorgleefplan. Ieder half jaar vindt opnieuw een evaluatiegesprek plaats. Zo stemmen we de ondersteuning steeds af op uw wensen en behoeften.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Voor Dagondersteuning heeft u een indicatie nodig vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De dementieconsulent kan deze voor u aanvragen.

Vervoer
U dient op eigen gelegenheid naar de Dagondersteuning te komen. Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar het Parkhuis te komen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met Hans Ponsen. Hij is bereikbaar via 078 622 00 45 of via dagondersteuning@hetparkhuis.nl