Casemanagement Dementie

Bij de dementieconsulenten kunt u terecht met vragen als de diagnose dementie is gesteld. Zij zijn er ook voor uw partner, familieleden, mantelzorgers en hulpverleners. De dementieconsulent begeleidt u en uw mantelzorgers gedurende het ziekteproces in de thuissituatie. De dementieconsulent is op de hoogte van de vele mogelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning in de regio en wijst u daarin de weg.

Wat kunnen de dementieconsulenten voor u betekenen?

  • Zij functioneren als klankbord
  • Zij kunnen u informeren over het ziekteproces
  • Zij geven advies over hoe de omgeving het beste met dementie en de daarbij behorende gedragsveranderingen om kan gaan
  • Zij hebben een signaalfunctie
  • Zij inventariseren de zorgbehoefte en geven begeleiding
  • Zij organiseren extra hulp- en zorgverlening
  • Zij helpen bij het aanvragen van een indicatie die nodig is om eventuele hulp te realiseren
  • Zij behartigen uw belangen en die van uw mantelzorgers
  • Zij onderhouden de contacten met mogelijke andere hulpverleners

Niet pluisgevoel
De dementieconsulent kan uw vragen beantwoorden vanaf het allereerste moment dat er een gevoel ontstaat dat er ‘iets niet pluis’ is. Samen met haar gaat u onderzoeken wat de oorzaken van dit gevoel zijn, welke belemmeringen hierdoor zijn ontstaan en op welke wijze verder onderzoek nodig is. Om de zorgproblemen volledig in kaart te kunnen brengen en om helder te krijgen wat er precies aan de hand is, maken de dementieconsulenten gebruik van professionele methodieken. Zij werken daarin nauw samen met uw huisarts.

Vlnr Daniella, Nelly en Hanneke


De dementieconsulenten zijn:
- Nelly Pruysen, bereikbaar via n.pruysen@hetparkhuis.nl of via
06 48 26 89 60
- Hanneke Zwang, bereikbaar via h.zwang@hetparkhuis.nl via 06 48 26 89 58
- Daniella de la Fuente, bereikbaar via d.delafuente@hetparkhuis.nl of
via
06 34 65 65 49.

Heeft u nog vragen?
Stel uw vraag aan het Cliëntenservicebureau van het Parkhuis via 078 622 00 11 of via csb@hetparkhuis.nl

Kijkt u voor meer informatie ook op de website van Ketenzorg Dementie van Stichting Drechtzorg.