Casemanager Dementie

Bij de casemanager dementie kunt u terecht met vragen als de diagnose dementie is gesteld. Zij zijn er ook voor uw naasten en hulpverleners. De casemanager dementie begeleidt u in de thuissituatie.  Zij is op de hoogte van de vele mogelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning en wijst u daarin de weg.

Wat kan de casemanager dementie voor u betekenen?
Zij

  • functioneert als klankbord
  • kan u informeren over het ziekteproces
  • geeft advies over hoe de omgeving het beste met dementie en de daarbij behorende gedragsveranderingen om kan gaan
  • heeft een signaalfunctie
  • inventariseert de zorgbehoefte en geven begeleiding
  • organiseert extra hulp- en zorgverlening
  • helpt bij het aanvragen van een indicatie die nodig is om eventuele hulp te realiseren
  • behartigt uw belangen en die van uw mantelzorgers
  • onderhoudt de contacten met mogelijke andere hulpverleners

Niet pluisgevoel
De casemanager dementie kan uw vragen beantwoorden vanaf het allereerste moment dat er een gevoel ontstaat dat er ‘iets niet pluis’ is. Samen met haar gaat u onderzoeken wat de oorzaken van dit gevoel zijn, welke belemmeringen hierdoor zijn ontstaan en op welke wijze verder onderzoek nodig is.  Zij werken daarin nauw samen met uw huisarts.

De casemanagers dementie zijn vlnr op de foto:
Nel Stadthouders, bereikbaar via nel.stadthouders@aafje.nl of via 
06-46642763
- Michelle Moerkerken, bereikbaar via mmoerkerken@aafje.nl of via 06-46642550
Annette Wilson, bereikbaar via a.wilson@hetparkhuis.nl  of via 06-48268960
- Hanneke Zwang, bereikbaar via h.zwang@hetparkhuis.nl of via 06-48268958
Pauline Ruisch, p.ruisch@hetparkhuis.nl of via 0628534427
Daniella de la Fuente, bereikbaar via d.delafuente@hetparkhuis.nl of
via 06-34 65 65 49

Heeft u nog vragen?
Stel uw vraag aan het Cliëntenservicebureau van het Parkhuis via
078 622 00 11 of via csb@hetparkhuis.nl


Kijk voor meer informatie ook op de website van Ketenzorg Dementie van Stichting Drechtzorg.

Alzheimer Nederland heeft in het najaar 2019 de campagne “Helden achter de voordeur” gestart. De helden zijn de casemanagers dementie. In dat kader zijn negen verhalen gebundeld waarin mantelzorgers en mensen met dementie vertellen waarom de casemanager hun held is. Deze campagne is erop gericht om de vindbaarheid van de casemanager dementie te verbeteren. 

>> lees hier de verhalenbundel 'helden achter de voordeur'