Mensen met psychiatrische problemen op oudere leeftijd

In het Parkhuis wonen ook cliënten met lichamelijke aandoeningen in combinatie met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek.

Hierbij kan worden gedacht aan onder andere depressie, chronische psychotische ziektebeelden, psychosen (bijvoorbeeld schizofrenie) en angst- en paniekstoornissen. Mensen met deze problematiek krijgen in het Parkhuis begeleiding en ondersteuning in hun dagelijks leven, waardoor zij zoveel mogelijk de regie in eigen hand kunnen houden.

Het bieden van structuur en het hebben van een zinvolle daginvulling zijn essentiële onderdelen in het zorgprogramma. Net als thuis vullen we de dag in met huishoudelijke taken (bijvoorbeeld koken), creatieve activiteiten (in groepsverband maar ook individueel) en het doen van boodschappen.

Neemt u voor meer informatie contact op met ons Cliëntenservicebureau via
078- 6220011 of via csb@hetparkhuis.nl