Mensen met Korsakov

Op onze locatie het Dijckhuis wonen mensen met het syndroom van Korsakov. Dit is een aandoening die het gevolg is van ernstig vitamine B1 (thiamine) gebrek. Een gedeelte van de hersenen wordt aangetast waardoor geheugenverlies ontstaat. De cliënt verliest vooral het vermogen iets nieuws te leren, maar is ook steeds minder in staat de gewone dagelijkse handelingen te verrichten en voor zichzelf te zorgen. Daarom is voor veel mensen de enige oplossing om binnen een instelling te wonen. Deze ziekte kan zich ook al op jonge leeftijd voordoen, waardoor participeren binnen de maatschappij erg moeizaam is.

Korsakov Kenniscentrum
Het Parkhuis is één van de initiatiefnemers van het landelijke Korsakov Kenniscentrum. Dit is een samenwerkingsverband van instellingen, die zich inzetten voor het verder ontwikkelen van de professionaliteit van zorg bij behandeling en begeleiding van mensen met het syndroom van Korsakov.

Neemt u voor meer informatie contact op met ons Cliëntenservicebureau via 078  622 00 11 of via csb@hetparkhuis.nl