Mensen met dementie

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. De meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, Lewy Body Dementie en Frontotemporale Dementie (ziekte van Pick). Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie. Kijkt u voor meer achtergrondinformatie over dementie op de website van Alzheimer Nederland.


Wat kunnen wij voor u betekenen?
Onze deskundige medewerkers bieden u en uw familie de ondersteuning die u nodig heeft bij u thuis en in het Parkhuis.  Aandacht en betrokkenheid staan centraal. U wordt gezien en gehoord. Samen met uw familie waarbij u de koers bepaalt.
U kunt hierbij denken aan:

Neemt u voor meer informatie contact op met ons Cliëntenservicebureau via 078  622 00 11 of via csb@hetparkhuis.nl