Revalidatie/Logeren/Observatie/Overbrugging

Naast ondersteuning aan mensen met dementie, ook op jonge leeftijd, Korsakov en psychiatrische problemen op oudere leeftijd, beschikken wij ook over mogelijkheden tot:

Oefenruimte fysiotherapie

  • Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ): revalidatie voor kwetsbare ouderen, na een ziekenhuisopname met als doel het weer naar huis toe kunnen. Dit is bijvoorbeeld na een knieoperatie of na een heupoperatie. De indicatie is op basis van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC).
  • Logeren: Als u voor iemand zorgt met dementie, is het belangrijk dat u de zorg af en toe even kunt overdragen. Zodat u niet overbelast raakt. Maar ook tijd aan uw andere gezinsleden, vrienden, werk en/of hobby's kunt besteden. Voor u als mantelzorger is het belangrijk om te weten dat u de zorg tijdelijk aan het Parkhuis kunt overdragen. Uw naaste is bij ons in goede handen, zodat u met een gerust hart weg kunt gaan. Aan dit verblijf zit altijd een begin- en einddatum, dit is dus voor een van tevoren  bepaalde periode. U heeft voor logeren wel een Wlz-indicatie nodig.
  • Observatie: op de observatieafdeling verblijven cliënten op tijdelijke basis. Hier kunnen we met een multidisciplinair team (bijvoorbeeld samen met de fysio- en ergotherapeut) kijken naar het gedrag en eventueel onderzoeken met behulp van testen of iemand dementie heeft.
  • Overbruggen: Dit betekent dat cliënten op deze afdeling verblijven, omdat ze wachten op een plekje in een ander verpleeghuis.

Neemt u voor meer informatie contact op met ons Cliëntenservicebureau via 078  622 00 11 of via csb@hetparkhuis.nl