Uw compliment/klacht

Het Parkhuis ondersteunt cliënten en hun naasten op hartverwarmende en bekwame wijze in hun leven met dementie, Korsakov en psychiatrische problemen op oudere leeftijd. Wij willen graag dat u tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat dit niet helemaal naar wens gaat. U kunt dan contact opnemen met de direct betrokken medewerker, uw zorgcoördinator (zoco) of de leidinggevende van de afdeling.

BOPZ/Vrijheidsbeperking/Onvrijwillige Zorg
Voor het melden van een klacht in het kader van de wet BOPZ (betreffende cliënten die verblijven op een psychogeriatrische afdeling) geldt naast onze interne klachtenprocedure ook de BOPZ-klachtenregeling. Klachten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de toepassing van vrijheidsbeperking of de uitvoering van een overeengekomen Zorgleefplan. Naast de cliënt zelf en de vertegenwoordiger kunnen ook derden een klacht indienen; zij hebben daarvoor geen toestemming van de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger nodig.
Zie voor meer informatie de folder ‘De wet BOPZ voor cliënt en familie’ en de website dwang in de zorg.
Ook kunt u meer informatie vinden op onze website bij 'Over Ons', dan Praktische Zaken en Tips en dan bij de letter 'B''.

Klacht
Als uw klacht na dit gesprek toch niet naar tevredenheid is opgelost of u wilt dat de klacht direct door een onafhankelijk en onpartijdig persoon wordt beoordeeld, dan kunt u uw klacht indienen bij de interne klachtenfunctionaris van het Parkhuis. Hij/zij kan advies geven over hoe het probleem op te lossen of hulp bieden bij het formuleren en indienen van uw klacht.

De interne klachtenfunctionaris
Na ontvangst van de klacht neemt de klachtenfunctionaris contact met u op en bemiddelt hij/zij in herstel van het contact en het vertrouwen tussen de betrokkenen. Wij hopen dat uw klacht naar tevredenheid wordt opgelost. U kunt uw klacht per brief of per e-mail sturen aan:
Het Parkhuis
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 9136
3301 AC Dordrecht
E-mail: klachten@hetparkhuis.nl
U kunt de interne klachtenfunctionaris ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 078 622 00 00.

De externe klachtenadviescommissie voor cliënten 
Wanneer u vindt dat uw klacht intern niet naar tevredenheid is opgelost, kunt  via de interne klachtenfunctionaris worden doorverwezen naar de externe klachtenadviescommissie of de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg. De externe klachtenadviescommissie is aangesteld door een aantal verschillende zorgaanbieders binnen de regio en is een van het Parkhuis onafhankelijk orgaan. Ook de Geschillencommissie is een onafhankelijk orgaan dat door brancheorganisatie ActiZ is samenwerking met Bo Geboortezorg, de Consumentenbond, Stichting LOC Zeggenschap in Zorg is opgericht. De externe klachtenadviescommissie en de Geschillencommissie kunnen bij het behandelen van de klacht nadere informatie inwinnen behandelen de klacht tijdens een zitting. Deze commissies beoordelen uw klacht onafhankelijk en onpartijdig.

U kunt hier het reglement en hier de regeling van de externe klachtenadviescommissie bekijken en hier het reglement van de Geschillencommissie.