Bent u een verwijzer?

ParkhuisThuis
Kwetsbare ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Daardoor heeft u als verwijzer te maken met een toenemende complexiteit van zorg bij deze doelgroep.
Wij beschikken over specialistische kennis en expertise over dementie, Korsakov en geronto-psychiatrie. 

U kunt bij ons ParkhuisThuis team terecht voor:

  • screening en onderzoek
  • consulting
  • behandeling en begeleiding

Verwijsformulier

Contact en Verwijsformulier
U kunt ons ParkhuisThuis Verwijsformulier downloaden en retour mailen naar medischsecretariaat@hetparkhuis.nl of faxen naar 078 622 00 05.

U kunt ons ParkhuisThuis team ook bereiken op werkdagen van 8.00-16.30 uur via ons Cliëntenservicebureau
op 078 622 00 11 of via csb@parkhuisthuis.nl

Eerst inventariseren we samen met u de hulpvraag, daarna schakelt ons Cliëntenservicebureau op basis van vraagverheldering de juiste discipline(s) in. 
Heeft u een specifieke vraag voor onze specialist ouderengeneeskunde?  Neemt u dan contact op met  het medisch secretariaat via 078 622 00 56.

Afbeelding


EerstelijnsVerblijf (ELV)-bed
Uit verschillende kanalen hebben wij signalen ontvangen dat het voor u als verwijzer moeilijk is een EersteLijnsVerblijf-bed te vinden voor een patiënt die tijdelijk extra zorg nodig heeft. Graag attenderen wij u op de beschikbare ELV-bedden bij het Parkhuis.

Kijkt u voor meer informatie op bijgaande factsheet. Tevens treft u hier het formulier Afwegingsinstrument voor het indiceren aan en het stroomschema 'Afwegingsinstrument kortdurend verblijf'.  Ook kunt u hier klikken voor de meestgestelde vragen over ELV.                                                                 
                                                                                                                     Klikt u op de afbeelding voor een vergroting

(bron: Zorg en Zekerheid en Significant)