Bent u verwijzer?

Onderstaand leest u wat wij uw nog thuiswonende patiënt kunnen bieden: 

ParkhuisThuis 
Kwetsbare ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Daardoor heeft u als verwijzer te maken met een toenemende complexiteit van zorg bij deze doelgroep. Wij beschikken over specialistische kennis en expertise over dementie, Korsakov en geronto-psychiatrie. 

U kunt bij ons ParkhuisThuis team terecht voor:

  • screening en onderzoek
  • consulting
  • behandeling en begeleiding

Contact en Verwijsformulier
U kunt ons ParkhuisThuis Verwijsformulier downloaden en retour mailen naar medischsecretariaat@hetparkhuis.nl
of faxen naar 078 622 00 05.


Ons ParkhuisThuis team is op werkdagen bereikbaar van 8.00-16.30 uur via ons Cliëntenservicebureau
op 078 622 00 11 of via csb@parkhuisthuis.nl

Samen inventariseren we uw hulpvraag, waarna het Cliëntenservicebureau de juiste discipline(s) inschakelt. 

Heeft u een specifieke vraag voor onze specialist ouderengeneeskunde? 
Neemt u dan contact op met 
het medisch secretariaat via 078 622 00 56.

EerstelijnsVerblijf (ELV)-bed
Het Parkhuis heeft ELV bedden op locatie Parkstaete (bij het Albert Schweitzer ziekenhuis) en op de hoofdlocatie (Haaswijkweg Oost 69a. Meer informatie over onze ELV bedden leest u in deze factsheet.

Zorgaanbieders Het Parkhuis, Het Spectrum, de Swinhove Groep, Zorggroep Crabbehoff, De Merwelanden en Rivas Zorggroep hebben binnen het samenwerkingsverband Drechtzorg de handen ineen geslagen om voor de regio Drechtsteden de ELV-beschikbaarheid inzichtelijk te maken. Meer informatie vindt u op de website van Stichting Drechtzorg. 

Indiceren eerstelijnsverblijf
Het formulier 'Afwegingsinstrument voor het indiceren' en het stroomschema 'Afwegingsinstrument kortdurend verblijf' zijn handige hulpmiddelen bij het indiceren.  Verder vindt u hier de meestgestelde vragen over ELV.