Logeren met zorg


Parkstaete: een prettige en veilige plek om te overnachten met de juiste zorg

Op onze locatie Parkstaete is het mogelijk om geplande logeerzorg voor meerdere dagen te regelen. Deze logeerzorg is gericht op inwoners van de gemeente Dordrecht met (beginnende) dementie/ geheugenproblemen of een vermoeden van dementie. Voor deze vorm van logeerzorg is geen WLZ-indicatie nodig.

Zeker voor mantelzorgers is dit een aantrekkelijke optie om zo weer even op adem te komen en overbelasting te voorkomen. Met een gerust gevoel en goed voorbereid kan de mantelzorger de zorg voor een korte periode overdragen.  De medewerkers van Parkstaete hebben ruime en gespecialiseerde ervaring met ondersteuning aan mensen met geheugenproblemen of dementie. Daarbij kijken ze zoveel mogelijk naar de wensen en mogelijkheden van degene die komt overnachten.

Meer informatie vind u in de folder.

Als u interesse heeft en wilt onderzoeken of deze logeerzorg iets voor u is, dan kunt u contact opnemen met uw casemanager. Als u geen casemanager heeft neemt u contact op MEE Mantelzorg via
T 078 206 32 02 en/of mantelzorg@meeplus.nl.

Meer informatie vindt u op de website van MEE.

Logeren met WLZ-indicatie

Het Parkhuis biedt ook logeeropvang voor iemand met WLZ-indicatie. Meer informatie hierover vindt u op onze webpagina revalidatie/ logeren/ observatie/ overbrugging.