Coronavirus (COVID-19) - actuele informatie

(geactualiseerd op 7 juli)

Het Coronavirus heeft bewoners en medewerkers van de hoofdlocatie van het Parkhuis hard getroffen. Er zijn bewoners overleden ten gevolge van Covid-19, en velen zijn ziek geworden. Wij leven intens mee met de nabestaanden van onze overleden bewoners. 

Op 18 juni konden we melden dat er gedurende twee weken geen nieuwe besmettingen warenvastgesteld en dat we weer naar de toekomst konden kijken. Meer hierover leest u dit nieuwsbericht. Op 1 juli werd de corona afdeling gesloten op de hoofdlocatie en vanaf dat moment was er ook weer bezoek mogelijk. Op dit moment zijn er geen actuele besmettingen onder bewoners of medewerkers. 

Bezoekmogelijkheden
Bij het Dijckhuis, het Polderhuis, het Merwehuis, en  het Parkhoff is sinds 15 juni bezoek weer bezoek mogelijk en sinds die datum zijn de bezoekmogelijkheden stapsgewijs uitgebreid. De vertegenwoordigers van de bewoners zijn hierover geïnformeerd. 
Ook op de hoodlocatie van het Parkhuis kan per 1 juli weer bezoek ontvangen worden. Vertegenwoordigers van de bewoners worden hierover geïnformeerd. Tot 15 juli gaat het nog om 1 bezoeker per bewoner per week. Na 15 juli worden ook op de hoofdlocatie de mogelijkheden verruimd.  Meer informatie over de bezoekmogelijkheden op de verschillende locaties vindt u op deze pagina. 

Voorwaarde voor bezoek op alle locaties is dat er geen nieuwe besmettingen plaatsvinden onder medewerkers of bewoners. 

Informatie over uw naaste 
Wanneer ontwikkelingen direct uw naaste betreffen, bijvoorbeeld bij een verandering in de gezondheid, wordt de eerste contactpersoon hierover direct gebeld. Natuurlijk wilt u tussentijds ook weten hoe het met uw naaste gaat. Lange tijd was telefonisch contact met de zorgafdelingen van de hoofdlocatie moeilijk doordat alle aandacht nodig was voor de zorg.  Gelukkig begint de  rust weer langzaam terug te keren. De manieren waarop u op de hoogte kunt blijven zijn de volgende: 

  • Via Carenzorgt
    Het Parkhuis biedt cliënten via Carenzorgt toegang tot delen van het eigen zorgdossier in een beveiligde digitale omgeving. Indien u nog niet deelneemt kan de vertegenwoordiger een activatiecode opvragen bij onze Cliëntenadministratie via  ca@hetparkhuis.nl 
  • Per telefoon (voor bewoners van de hoofdlocatie van het Parkhuis):
    • Vanaf 1 juli weer direct contact met de afdeling
      Vanaf 1 juli kunt u van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur weer rechtstreeks contact opnemen met de afdeling waar uw naaste verblijft. Klik voor de telefoonnummers op deze link.
  • Beeldbellen via Skype

Veelgestelde vragen

Hier vindt u een overzicht van overige veelgestelde vragen en antwoorden. (klik op de link)
Staat  het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan tussen 10:00 - 12:00 en 14:00 -17:00 de receptie: 078-622 00 00

Welke extra maatregelen zijn genomen?
We hebben in overleg met de GGD, Veiligheidsregio en deskundige infectiepreventie een programma ontwikkeld voor het Parkhuis , waarin alle bewoners zonder besmetting  van de hoofdlocatie van het Parkhuis met regelmaat (iedere 7 dagen) werden getest. Ook alle medewerkers zijn 2x getest. 16 juni vond de laatste grote tstronde van bewoners plaats. Bij deze testronde en die van de week daarvoor werden geen nieuwe besmettingen meer aangetoond. Het virus lijkt te zijn uitgedoofd. 

Er worden op dit moment geen grote testrondes meer uitgevoerd. Medewerkers en bewoners die in de tussentijd klachten krijgen, worden direct getest. Bewoners waarbij het virus wordt bevestigd,  worden gescheiden van bewoners waarbij dit niet zo is. 

 Via onderstaande tabel en nieuwsberichten houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Feiten en cijfers 

Nieuwsberichten: 

Algemene informatie  over het coronavirus
Website RIVM en informatienummer

Er is naast de RIVM-site ook een landelijk informatienummer beschikbaar voor vragen: 0800-1351.

Het Nationale Zorgnummer
Het Nationale Zorgnummer is de gezamenlijke hulp- en meldlijn van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheidszorg en Patiëntenfederatie Nederland. Het nationale zorgnummer staat klaar voor alle vragen omtrent het coronavirus voor cliënten, familieleden, mantelzorgers en naasten.

Het nummer is van maandag tot en met donderdag te bereiken tussen 09.00 – 13.00 uur via 0900–23 56 780.