Raad van toezicht


Het Parkhuis volgt voor de besturing van haar organisatie de Governance Code Zorg zoals deze door onze branche organisatie Actiz, samen met alle ander zorgbranches is opgesteld en per 2017 algemeen geldend is geworden.

De governance code rust op 7 principes:

1. Innovatie- en Adviescommissie
2.
Goede zorg
3. Waarden en Normen
4. Invloed Belanghebbenden
5. Inrichting Governance
6. Goed Bestuur
7. Verantwoord Toezicht

Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. Het Parkhuis, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht passen deze code toe en verantwoorden zich daarover publiekelijk, onder andere via het Jaardocument Zorg en deze website. 

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de normen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders. In het Jaardocument 2017 is deze nader toegelicht.

De samenstelling van de Raad van Toezicht per 1 januari 2017 is:

Naam

Functie/Deelname Commissie

Aftreden

Hoofd- en nevenfuncties

Drs. De heer M. Vente MM

Voorzitter RvT

Voorzitter Remuneratiecommissie

2020

 • Bestuurslid Coöperatie Zorggroep ELZHA annex lid Raad

  van Commissarissen ELZHA Holding BV (bezoldigd)

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Cohaesie Zorg BV (bezoldigd)

 • Directeur–eigenaar Treneman Consult (bezoldigd)

 • Voorzitter Stichting Nazorg Sport Gehandicapten (onbezoldigd)

 • Voorzitter Rugby Academy ZuidWest (Stichting RTOC) (onbezoldigd)

Mevrouw M.W.C. Madlener-Pfundt

Vice-voorzitter RvT
Voorzitter Audit commissie

2018

Directeur Information-, Proces- en Change management bij SNS/De Volksbank, bezoldigd

Mevrouw drs. A.I.M. Boers

Secretaris RvT
Voorzitter Commissie Kwaliteit
en Veiligheid

2020

 • Huisarts, bezoldigd
 • Medisch adviseur en opleidingscoördinator huisartsenpost Drechtsteden, bezoldigd
 • Huisartsenopleider Erasmus MC Rotterdam, bezoldigd

De heer T.A.J. Nöllen

Lid RvT
Lid Audit commissie
Lid R
emuneratiecommissie

2018

Directeur Amtaluro BV (vastgoed) , bezoldigd

De heer drs. R.S. Oet 


Lid RvT
Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid

2020

 • Interim manager, Interim managementpool Rijksoverheid 
 • Interim manager bij de Transitie Autoriteit Jeugd, bezoldigd 

Vlnr. de heer Oet, mevrouw Madlener-Pfundt, de heer Vente, mevrouw Boers, de heer Nöllen

Zoekt u contact met de Raad van Toezicht ? Gebruik dan dit mailadres: raadvantoezicht@hetparkhuis.nl