Kwaliteit

Een hoge kwaliteit van zorg. Dat is belangrijk. We willen immers het beste voor u en de mensen om u heen. Het Parkhuis beschikt over het gouden kwaliteitskeurmerk PREZO. Dit laat zien dat het Parkhuis zorgt dat de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening goed is, goed blijft en verder wordt verbeterd. Voor u, maar ook voor onze medewerkers en vrijwilligers.


Wat is PREZO?
PREZO staat voor PRE(staties) in de ZO(rg) en is een landelijk kwaliteitskeurmerk. Centraal in PREZO staan cliëntbeleving en resultaat voor de cliënt. Het Parkhuis biedt zorg volgens de professionele en wettelijke richtlijnen. Daarbij wordt uitvoering gegeven aan de in de sector geldende Normen voor Verantwoorde Zorg. Het Parkhuis heeft in 2014 het gouden PREZO-kwaliteitskeurmerk behaald. Met het behalen van dit keurmerk laat het Parkhuis zien dat het staat voor verantwoorde zorg van hoge kwaliteit. In zowel 2015 als in 2016 zijn tussentijdse externe controles uitgevoerd. Deze zijn ook met goed gevolg afgelegd.

Onderzoek

Alleen als we weten hóe (goed) we het doen, kunnen we beter worden. Daarom zijn onderzoek naar de cliënttevredenheid en uw ervaringen en klachten belangrijk voor ons. Dit kan ons helpen onze kwaliteit van zorg- en dienstverlening verder te verbeteren. We maken daarbij gebruik van onder andere klachten die gemeld worden binnen het Parkhuis,  uitkomsten van Inspectiebezoeken, vragenlijsten van de Inspectie ,reviews die op ZorgkaartNederland zijn geplaatst en de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek (de CQ-Index).

Inspectiebezoek

Op 19 mei 2016 heeft de Inspectie  voor de Gezondheidszorg  (IGZ) een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan het Parkhuis. De algemene indruk was positief: vooral op het gebied van bejegening, dagbesteding en de inrichting van de ruimtes (huiskamers en beleefhoeken). De inspecteurs constateerden een enorme bevlogenheid van alle medewerkers. Ook hebben ze gezien dat we veel inspanningen verrichten om vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen. Lees  hier meer.

IGZ vragenlijst over de kwaliteit van veiligheid van zorg
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in het najaar van 2016 een vragenlijst uitgezet onder zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden over de zorg die zij in 2015 leverden. Dat gebeurde in het kader van ‘Waardigheid en Trots’, een programma waarin het Parkhuis verder werkt aan het verbeteren van zorg.
Voorbeelden van vragen zijn:
• Schrijven zorgmedewerkers in het cliëntdossier goed op welke zorg een cliënt nodig heeft?
• Worden vrijheidsbeperkende maatregelen geëvalueerd?
• Het aantal cliënten dat medicijnen gebruikt die het gedrag beïnvloeden.
• Gebruikt het Parkhuis klachten van cliënten of familie om de zorg te verbeteren?

Met de antwoorden op deze vragen schat de inspectie in of bij een zorginstelling de kwaliteit en veiligheid van zorg voldoende is. Of dat er risico is op onverantwoorde zorg. Als er risico’s zijn, gaat een inspecteur op bezoek bij de zorginstelling.
Aan alle zorgorganisaties is toestemming gevraagd om hun antwoorden openbaar te maken op de IGZ site, en om dit door te mogen doorlinken naar KiesBeter en Zorgkaart Nederland. Het Parkhuis heeft hier toestemming voor gegeven en daarmee willen we een duidelijk signaal afgeven dat het Parkhuis graag het gesprek aangaat over kwaliteit en veiligheid van zorg! U kunt hier naar de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor de resultaten.

 

Reviews op ZorgkaartNederland

www.zorgkaartnederland.nl is een platform waarop cliënten en hun familie of mantelzorgers een beoordeling kunnen achterlaten over de zorginstelling waar hun dierbare woont of heeft gewoond. Dit kunnen verbeterpunten of klachten zijn, maar uiteraard ook complimenten. Aarzelt u niet om een beoordeling op deze website achter te laten. Met complimenten zijn we blij, maar ook uw aandachtspunten zijn welkom. Voor ons zijn dit kansen om het beter te doen.

Wilt u uw beoordeling geven? Klik dan hier.  

 

Cliënttevredenheidsonderzoek

Iedere twee jaar vindt het cliënttevredenheidsonderzoek, de CQ-Index (Consumer Quality Index) plaats. Dit onderzoek is een methode om cliëntervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren en wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau.

De CQ-index meet de ervaringen van (vertegenwoordigers van) cliënten met de zorg én het belang dat zij aan bepaalde kwaliteitsaspecten hechten. Er wordt gevraagd aan (vertegenwoordigers van) cliënten wat ze belangrijk vinden in de zorg en wat hun feitelijke ervaringen zijn geweest. De vragen kunnen gaan over concrete ervaringen met de zorg door beroepsbeoefenaren (bijvoorbeeld de zorgmedewerkers of fysiotherapeuten) of over de zorg die instellingen verlenen. Er zijn ook vragen die betrekking hebben op de wijze waarop informatie wordt gegeven of hoe eigen inbreng mogelijk is bij het opstellen van het Zorgleefplan. Het Parkhuis kan indien nodig het zorgproces bijsturen op basis van deze ervaringen van onze cliënten.

 

De score van het Parkhuis

De score voor het Parkhuis is 3.32 (op een schaal van 1 tot 4).

Bent u nieuwsgierig naar de uitkomsten van het Parkhuis? Klik dan hier.

Meer informatie over de CQ-index kunt u vinden op de website van het Zorginstituut Nederland

 

Klachten

Het Parkhuis ondersteunt cliënten en hun naasten op hartverwarmende en bekwame wijze in hun leven met dementie, Korsakov en psychiatrische problemen op oudere leeftijd. Wij willen graag dat u tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat dit niet helemaal naar wens gaat. Voor klachten bestaat bij het Parkhuis een procedure, die u ook op onze website aantreft: klik hier.