Wat kan onze consulent belevingsgerichte zorg voor u als mantelzorger betekenen?

Publicatiedatum: 1 augustus 2017 13:37

Het zorgen voor een partner, naaste of vriend(in) met dementie is een gebeurtenis waar u als mantelzorger plotseling voor komt te staan. Met mantelzorgers bedoelen wij hen, die in welke hoedanigheid dan ook zorgen voor iemand met dementie of daar nauw bij betrokken zijn. Ondanks de vaak jarenlange zorg voor uw naaste heeft u waarschijnlijk toch nog veel vragen.

Addy van der Starre

Er zijn misschien momenten waarop u zich afvraagt “Wat nu?” of “Hoe moet ik dit aanpakken?” of “Doe ik het wel goed?” Ook tijdens het verloop van de ziekte dementie kunnen zich nieuwe vragen aandienen. Het gaat niet alleen om vragen zoals hoe ga ik om met mijn partner, ouder, kind of vriend(in), maar ook om vragen over het ziektebeeld zelf of over het afscheid nemen na een bezoek. Kortom het zijn veelal praktische vragen en tips in de omgang.

Als consulent belevingsgerichte zorg (BGZ) help ik cliënten met dementie om samen met verzorgenden en/of familieleden te zoeken naar verbeteringen in de communicatie ondanks de beperkingen die zijn ontstaan door het ziektebeeld. Samen proberen de cliënt beter te begrijpen en te kijken naar wat hij/zij voelt of vindt is de kern van belevingsgerichte zorg. Belangrijk hierbij zijn de individuele mogelijkheden, zijn of haar karakter en persoonlijkheid om aan te kunnen sluiten bij zijn/haar belevingswereld.

Mensen met dementie voelen zich namelijk vaak angstig en zijn daarom steeds op zoek naar een gevoel van veiligheid en geborgenheid. U kunt zich misschien voorstellen hoe beangstigend het moet zijn: niet te weten waar u (soms) bent, wat er gisteren gebeurd is en wat er van u verwacht wordt of hoe u moet handelen…?! Veiligheid is de basis van welbevinden. Hoe beter de cliënt begrepen wordt, hoe veiliger en prettiger hij/zij zich voelt. Belevingsgerichte zorg is erop gericht de kwaliteit van zorg en daardoor de kwaliteit van leven te verhogen.

Zolang uw partner of familielid (nog) thuis woont, heeft u regelmatig contact met hulpverleners als de dementieconsulent, de wijkverpleegkundige, thuiszorgmedewerkers en/of medewerkers van een Ontmoetingscentrum/de Dagondersteuning. Bij hen kunt u vaak uw eigen verhaal een beetje kwijt: uw zorgen, uw vragen en uw ervaringen. Die begeleiding valt weg na de verhuizing van uw naaste. Als consulent belevingsgerichte zorg wil ik u graag ondersteunen, ook na de verhuizing van uw partner of familielid naar het Parkhuis.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze consulent belevingsgerichte zorg Addy van der Starre via 078- 622 00 00. Ook kunt u haar bereiken via consulent.bgz@hetparkhuis.nl