Update situatie hoofdlocatie 5 juni

Publicatiedatum: 5 juni 2020 19:28

Op dit moment zijn 29 bewoners met COVID-19 overleden. Wij leven mee met de families die hun naaste hebben verloren.
Na de testronde van woensdag bleken nog 3 nieuwe bewoners positief te testen, het totaal aantal bewoners met COVID-19 op de hoofdlocatie komt daarmee op 117. Tegelijkertijd bleken 48 bewoners hersteld te zijn.

Dat laatste is goed nieuws en daar zijn we uiteraard erg blij mee. In lijn met ons beleid werken we toe naar het scheiden van de nog positief geteste en de herstelde bewoners. Omdat het om een groot aantal herstelde bewoners gaat, is dit een ingrijpende operatie. Een grote verhuizing heeft daarbij een negatieve invloed op het welzijn van onze bewoners, hoezeer we ons best ook doen om hen gerust te stellen. Daarom hebben we met ons externe expertteam uitgebreid overlegd wat met het oog op de gezondheid van onze bewoners nu de beste stap is.

We gaan het volgende doen: 

  • We hebben vandaag nog een groep bewoners die minimaal twee weken geleden getest zijn opnieuw getest.
  • Naar verwachting testen er nu nog meer bewoners negatief, wat betekent dat ze genezen zijn van Corona, waardoor we ook minder bewoners hoeven te verplaatsen
  • Gedurende het weekend treffen we voorbereidingen voor een verhuizing om herstelde en nog niet-herstelde bewoners te scheiden.  Die verhuizing is dan kleiner die, dan wanneer we dit vandaag zouden doen
  • Dinsdag wordt opnieuw een groep bewoners getest, voor wie de positieve test dan ook twee weken geleden is
  • Woensdag beginnen we met het scheiden van de bewoners die dan nog niet negatief getest hebben van de herstelde bewoners. We verwachten dat het aantal benodigde verhuizingen dan beperkt is. 

Dit betekent dat de nu herstelde bewoners tot die tijd op de afdeling blijven waar zij nu verblijven. Na uitgebreid overleg verwacht het externe expertteam op basis van de nu beschikbare kennis, dat de kans op herbesmetting in zo’n korte tijd zeer onwaarschijnlijk is. Het gezondheidsrisico van een grote verhuizing en de onrust die dat met zich meebrengt, is vele mate groter. In het belang van het welzijn van onze bewoners hebben daarom we voor deze oplossing gekozen. 

U heeft waarschijnlijk vragen. Een aantal beantwoorden we hieronder: 

Kan mijn naaste herbesmet worden?  

Uw naaste is hersteld terwijl hij/zij werd blootgesteld aan het virus. Gebaseerd op de beschikbare kennis over het coronavirus en virusverspreiding in het algemeen verwacht ons externe expert team dat de kans op herbesmetting zeer onwaarschijnlijk is. 

Wie zitten er in dat externe expertteam?
Een arts-microbioloog, een infectiepreventiedeskundige, een arts van de GGD en professoren en onderzoekers van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. 

Mijn naaste is nu hersteld, wanneer wordt hij/zij opnieuw getest? 
Er is geen extra hertest noodzakelijk. De combinatie van de testuitslag en de observatie van onze medewerkers maakt dat we er vanuit gaan uw naaste hersteld is van Corona. Overigens zien we dat mensen die herstellen, daarna nog wel wat tijd nodig hebben om hun oude conditie van voorheen terug te krijgen. Zeker bij oudere mensen kan dat het geval zijn.

Wanneer kan ik bij mijn naaste op bezoek? 

Dat valt nu nog niet te zeggen. De rijksregeling geeft aan dat het mogelijk is wanneer de locatie twee weken COVID vrij is. Tegen die tijd zal bekeken worden op welke wijze de bezoekregeling kan worden opgestart.

Ik wil dat mijn naaste toch naar een schone afdeling gaat om 100% zeker te zijn dat mijn naaste geen risico op herbesmetting heeft.
Op dit moment is dat niet mogelijk. De maatregelen zoals we ze nu nemen, zijn genomen in het belang van uw naaste en de medebewoners. 

Op deze manier bewaren wij de meeste rust op de afdelingen. Tegelijkertijd worden toch op relatief korte termijn bewoners die hersteld zijn gescheiden van bewoners waarbij dat nog niet het geval is.

U zegt dat verhuizen risicovol is. Om welke risico’s gaat dat dan?
Weer een grote verhuizing zorgt voor onrust. Het betekent ook voor veel bewoners dat zij opnieuw moeten wennen aan andere, voor bewoners nieuwe,  verzorgenden (die de bewoners ook niet persoonlijk kennen), aan andere medebewoners en  een andere omgeving. De gevolgen hiervan hebben  effect op de gezondheid en gemoedstoestand. Dat risico is groter dan nog een korte periode op de huidige afdeling verblijven.

Waarom is het wél veilig om nog een week tussen de besmette patiënten te wonen en daarna ineens niet meer?
Ook daarna  is het zeer waarschijnlijk niet onveilig. Maar omdat er weinig bekend is over de mogelijkheid op herbesmetting op vooral  langere termijn willen we geen risico lopen

Wat doet het Parkhuis om te voorkomen dat mijn verwante in contact komt met besmette bewoners?
Op basis van de nu beschikbare kennis is de verwachting dat herstelde bewoners niet weer opnieuw besmet raken. Geheel vermijden van contact gaat niet bij onze doelgroep. Dit is meegewogen bij het bespreken van het eventuele risico op herbesmetting en de huidige beslissing.  We werken nu toe naar het op een verantwoorde manier  scheiden van de besmette en herstelde bewoners

Waarom heeft u eerder pas na drie weken getest en nu al na twee weken?
Is het mogelijk dat onze verwante al veel eerder beter was en al een week onnodig tussen besmette bewoners woont?
Het advies van het expertteam was in eerste instantie om de drie weken aanhouden. Op basis van de laatste inzichten en kennis van nu blijkt de termijn van twee weken ook mogelijk te zijn. Feit blijft dat nog veel onbekend is over het coronavirus en inzichten daarom blijven ontwikkelen. 

Waarom zijn er nog steeds nieuwe besmettingen op de locatie?   
Onze bewoners zitten zonder klachten of reden tot verdenking van besmetting niet 24 uur per dag op hun eigen kamer;(Ze maken dus zoals gewoonlijk gebruik van de woonkamer van de woongroep.) dat zou hun gezondheid ook niet ten goede komen. Doordat besmetting ook voor kan komen in de fase voordat er klachten zijn (en sommige van onze bewoners vertonen zelfs na een positieve test geen klachten) kunnen bewoners elkaar nog steeds aansteken. Afstand houden is aan velen van hen niet uit te leggen. Door zo vaak iedereen (bewoners én medewerkers) te testen als we nu doen, wordt de kans op elkaar aansteken steeds verder verkleind en loopt het aantal besmettingen uiteindelijk zo ver terug dat het virus ‘uitdooft’. Mensen die nu positief testen kunnen 2 of 3 weken geleden al besmet zijn en zijn vorige week nog negatief getest. Hierdoor gaat het aantal besmettingen helaas niet per direct naar 0 al zouden wij dit heel graag willen. We doen er alles aan wat in ons vermogen ligt om die situatie zo snel mogelijk te bereiken.