Tweede week zonder nieuwe besmettingen

Publicatiedatum: 18 juni 2020 13:47

Na de testronde van deze week blijken er net als vorige week geen nieuwe bewoners besmet te zijn met het coronavirus. Ook werden weer 13 bewoners met een coronabesmetting negatief (hersteld) getest, waarmee nu 86 bewoners zijn hersteld. 

Breed testprogramma 
Nadat op 30 april de eerste besmetting op de hoofdlocatie van het Parkhuis werd vastgesteld, verspreidde het virus zich snel. Om deze reden werd er een breed testprogramma opgezet, waarbij vanaf 12 mei bewoners herhaaldelijk om de 7 dagen getest werden. Hierdoor konden we bewoners bij wie het virus werd bevestigd in een zo vroeg mogelijk stadium scheiden van bewoners zonder coronabesmetting. Ook alle medewerkers van de hoofdlocatie zijn met een interval van 14 dagen tweemaal getest.

De laatste twee testrondes onder bewoners hebben geen nieuwe besmettingen aangetoond. En dat is heel goed nieuws, het virus lijkt daadwerkelijk uitgedoofd. Dat is wat we wilden bereiken met het brede testprogramma en het steeds weer scheiden van besmette en niet besmette bewoners. 

86 bewoners hersteld
86 bewoners zijn inmiddels hersteld van het coronavirus. Op dit moment verblijven nog 3 bewoners op de cohort (corona) afdeling. De herstelde bewoners zijn in lijn met ons beleid vandaag gescheiden van de bewoners bij wie dat nog niet het geval is. Er zijn deze week geen bewoners met corona overleden. 

Einde testprogramma 
Met het resultaat van deze twee testrondes komt er in overleg met ons externe expertteam een einde aan het wekelijks testen van onze bewoners. Voor alle bewoners en medewerkers geldt dat zij alleen bij klachten direct individueel getest gaan worden.

Ondersteuning door Defensie 
Op dit moment worden de medewerkers van het Parkhuis ondersteund door ca. vier verpleegkundigen vanuit Defensie. Deze ondersteuning loopt tot uiterlijk eind volgende week. 

Vooruit kijken 
We zijn heel blij dat het moment nu is aangebroken om weer vooruit te kijken. We begrijpen bijvoorbeeld heel goed dat familie zo snel mogelijk op bezoek wil. We werken momenteel aan de voorbereidingen daarvoor. De landelijke richtlijnen bepalen dat bezoek ná besmettingen voorzichtig moet worden opgestart. Dat kan ook pas 14 dagen na de laatste besmetting. Omdat we op 10 juni bij een medewerker nog het coronavirus werd vastgesteld, moeten we uiterst voorzichtig zijn. 

Conform de richtlijnen vindt bezoek in aanvang op afspraak plaats en onder begeleiding van onze medewerkers. De daarbij horende voorbereidingen (denk aan een afsprakensysteem, het regelen van personele inzet, het inregelen van hygiënemaatregelen voor bezoek, etc.) kosten nog tijd. We doen alles wat in ons vermogen ligt om dit zo snel mogelijk op te starten. We schatten nu in dat dit nog enkele weken in beslag zal nemen.

Vragen 
We kunnen ons voorstellen dat u nog meer vragen heeft. Hieronder beantwoorden wij een aantal van die vragen: 

 • Vinden er nu geen verhuizingen meer plaats? 
  We proberen zo min mogelijk te verhuizen. Uiteindelijk kan het echter voor bewoners beter zijn te verhuizen naar de voor hen best passende afdeling. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de leeftijd en diagnose: denk aan jonge mensen met dementie. In dat geval wordt nog een keer verhuisd. Ook de bewoners die nu in Dubbelsteyn verblijven, verhuizen uiteindelijk terug naar de hoofdlocatie. Zo kunnen uiteindelijk de bewoners van het Merwehuis hierheen verhuizen, zoals eigenlijk in maart de bedoeling was. 

 • Mijn naaste is nu hersteld, wanneer wordt hij / zij opnieuw getest?
  Er is geen extra hertest noodzakelijk. De combinatie van de testuitslag en de observatie van onze medewerkers maakt dat we er vanuit kunnen gaan dat uw naaste hersteld is van Corona. Overigens zien we dat mensen die herstellen, daarna nog wel tijd nodig hebben om hun oude conditie terug te krijgen. Zeker bij oudere mensen kan dat het geval zijn. Het Parkhuis werkt momenteel aan een algemeen herstelplan, dat per bewoner invulling krijgt.

 • Vinden er nu geen coronabesmettingen meer plaats in het Parkhuis?  
  Op basis van het resultaat van deze laatste testronde lijkt het virus uitgedoofd te zijn. We nemen daarnaast alle voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat het virus opnieuw binnenkomt. Het blijft echter een zeer besmettelijk virus en een onzichtbare en onvoorspelbare ‘vijand’. Garanties kunnen wij daarom niet geven.

  Wel kunnen we stellen dat het Parkhuis door de recente situatie veel ervaring heeft opgedaan met het virus, de bijbehorende hygiënemaatregelen en de specifieke zorg die mensen met dementie nodig hebben als zij besmet zijn geraakt. Die expertise zal ons de komende tijd goed van pas komen, zolang het virus nog rond gaat in Nederland en in de rest van de wereld.

  Het Parkhuis neemt deel in een wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Amsterdam UMC. Zodra daar de uitkomsten bekend van zijn, zullen we die ook via dit kanaal bekend maken.