Nog 34 bewoners besmet met het coronavirus

Publicatiedatum: 13 mei 2020 23:02

Gisteren meldden we dat er een breed programma van testen wordt uitgezet, waarbij bewoners om de 7 dagen getest gaan worden. Op 12 mei zijn alle bewoners van de hoofdlocatie getest.Daarbij is gebleken dat nog 34 mensen besmet zijn met Covid-19. Dat maakt dat bij totaal 77 bewoners besmetting met het virus is bevestigd. Drie bewoners zijn overleden als gevolg van het virus.

Om positief geteste bewoners te scheiden van bewoners waarbij geen besmetting is vastgesteld, is besloten om de hoofdlocatie te verdelen in twee sectoren. Enerzijds is de gehele bovenverdieping ingericht voor bewoners met het coronavirus. Anderzijds zijn de bewoners die niet besmet zijn, verhuisd naar de benedenverdieping.

Om dit te realiseren, was het noodzakelijk om 79 bewoners te verhuizen. Dat is vandaag gebeurd. Het Parkhuis heeft hierbij de hulp gekregen van medewerkers van de brandweer. De eerste contactpersonen van de betrokken bewoners zijn telefonisch ingelicht over de maatregelen.
Bij het zoeken naar een oplossing om bewoners met en zonder het coronavirus te scheiden, hadden we twee opties: Deze interne verhuizing realiseren óf verplaatsing van een deel van de bewoners naar een afdeling van een collega-instelling elders in Dordrecht.

We hebben gekozen voor deze omvangrijke interne verhuizing.  Deze beslissing namen we om bewoners niet naar een voor hen onbekende locatie te hoeven verhuizen en tegelijkertijd zoveel mogelijk ruimte te creëren voor de zorg voor zowel de bewoners waarbij het virus is bevestigd, als degenen waarbij dat niet het geval is. Er is nu op beide verdiepingen ruimte voor een eventuele uitbreiding, wanneer de situatie daarom vraagt.

We begrijpen dat dit voor zowel onze bewoners als hun naasten een ingrijpende ervaring is, in een toch al moeilijke tijd. Desondanks konden we woensdagavond 13 mei vaststellen, dat we zonder echte problemen deze verhuizing hebben kunnen uitvoeren.

Een overzicht van alle feiten en cijfers vindt u via in de tabel op deze pagina.