Bij nog 15 bewoners coronavirus bevestigd

Publicatiedatum: 20 mei 2020 19:02

Sinds op 30 april de eerste besmetting binnen het Parkhuis werd vastgesteld, zijn tot nu toe acht bewoners overleden. Langs deze weg willen wij allereerst laten weten dat wij meeleven met de families die in deze extra moeilijke tijd afscheid hebben moeten nemen van hun naaste.    

Om controle te krijgen over de verspreiding van het coronavirus binnen de hoofdlocatie van het Parkhuis, is vorige week een breed programma van testen gestart, waarbij bewoners om de 7 dagen getest worden. Tussentijds worden bewoners met klachten ook getest. Daarnaast zijn bewoners met het coronavirus gescheiden van de bewoners zonder besmetting. 

15 positieve testen op de hoofdlocatie
Op 19 mei is bij alle bewoners die niet eerder positief zijn getest nogmaals een test afgenomen. Bij 15 van de 99 geteste bewoners werd het coronavirus bevestigd. In totaal is sinds 30 april bij 101 bewoners het virus vastgesteld. 

Conform het ingezette beleid zijn deze 15 bewoners verhuisd naar de eerste etage van de hoofdlocatie waar alleen bewoners met het coronavirus worden verzorgd en begeleid. Verder worden de maatregelen waarbij alle bewoners iedere 7 dagen getest worden, voortgezet. Bewoners die tussentijds klachten ontwikkelen worden direct getest. 

Bewoner Parkstaete positief getest 
Ook bij één van de vijf cliënten van de geriatrische revalidatie afdeling op de derde verdieping van locatie Parksteaete werd gisteren het coronavirus vastgesteld. Deze cliënt wordt nu verzorgd op de corona-unit op de vierde verdieping van Parkstaete. Op deze etage heeft het Parkhuis op 7 april jl. een corona afdeling ingericht waar patiënten verblijven met corona die uit het ziekenhuis komen en niet langer ziekenhuiszorg nodig hebben, maar ook nog niet naar huis of het verpleeghuis kunnen. 

De 3e etage is in quarantaine geplaatst, wat inhoudt dat er wordt gewerkt met beschermende middelen.

Medewerkers 
Als onderdeel van alle maatregelen worden deze week ook de medewerkers van de hoofdlocatie verdeeld over twee dagen getest. Op de eerste testdag werden 161 medewerkers getest, waarvan er 12 positief testten. 

Onderzoek 
Op dit moment ontbreekt zowel bij het Parkhuis als landelijk het inzicht of het virus zich kan verspreiden nog voordat er duidelijke gezondheidsklachten zijn.  Binnen het Parkhuis zien we bewoners die geen klachten hebben en toch positief getest zijn. Het Amsterdam UMC voert hiernaar een onderzoek uit in de ouderenzorg in samenwerking met het RIVM en ministerie van VWS. 

Het Parkhuis heeft contact gezocht met het AMC. Dat heeft ertoe geleid dat de deskundigen van het AMC sinds enkele dagen het Parkhuis adviseren over haar huidige aanpak  en dat het Parkhuis één van de organisaties is die deelneemt aan dit onderzoek. De bevindingen van het onderzoek zijn belangrijk voor (aanvullende) maatregelen die binnen het Parkhuis en landelijk getroffen moeten worden om het Coronavirus te bestrijden.

Bezoekregeling 
We begrijpen dat familie liefst per 25 mei, de datum die de overheid gisteren aankondigde, bij de bewoners op bezoek wil. Zeker op de nevenlocaties waar geen besmetting is vastgesteld. Ondanks dat we begrijpen dat de behoefte hieraan groot is, willen we ook zorgvuldig omgaan met het aanpassen van de bezoekregeling. De eisen die hieraan gesteld worden, vragen om extra personele inzet, terwijl wij deze capaciteit op dit moment hard nodig hebben voor de zorg voor de bewoners op de hoofdlocatie. Om dit goed voor te bereiden hebben iets meer tijd nodig.  Dat betekent dat bezoek nog niet direct per 25 mei mogelijk zal zijn. We vragen familie om begrip en informeren zo snel mogelijk over de mogelijkheden.

Tot slot 
We begrijpen dat de toename in het aantal besmettingen maakt dat dit voor alle bewoners en hun naasten een zorgwekkende situatie blijft. 

Onze medewerkers blijven continu alert en houden de gezondheid van onze bewoners scherp in de gaten. Daarnaast zetten we de eerder ingezette maatregelen door. Wellicht ten overvloede, maar naast de ingezette maatregelen blijven we ook tussentijds testen als daartoe bij individuele bewoners aanleiding toe is. Op deze manier hopen we verdere verspreiding van het coronavirus succesvol tegen te gaan.

Een overzicht van alle feiten en cijfers vindt u via in de tabel op deze pagina.