Bezoekmogelijkheden per 1 juli - ook op de hoofdlocatie

Publicatiedatum: 26 juni 2020 12:14

Op 24 juni kondigde Minister Hugo de Jonge verdere verruiming aan voor bezoek in verpleeghuizen. Dat is zondermeer goed nieuws, want na een lange tijd kijken velen er naar uit om weer op bezoek te komen. Het Parkhuis wil er alles aan doen wat in zijn vermogen ligt om dit mogelijk te maken. Zoals Minister de Jonge tijdens de persconferentie zei, het moet wel veilig en verantwoord zijn bij de omstandigheden van de  betreffende locatie.

We kunnen ons voorstellen dat dit bij de naasten van onze bewoners vragen oproept:

Hoe wij hiermee omgaan:

Het Parkhoff, het Dijckhuis, het Merwehuis en het Polderhuis
Bij het Parkhoff, het Dijckhuis, het Merwehuis en het Polderhuis is sinds 15 juni al onder voorwaarden bezoek mogelijk.
Per 1 juli word
en de bezoekmogelijkheden verder verruimd. Het aantal bezoekers en de ruimten waar bezoek kan plaatsvinden wordt bepaald door de zorgmanager van deze locaties. Vóór 1 juli worden de vertegenwoordigers van de bewoners geïnformeerd over hoe dit vorm krijgt.

Wat in ieder geval blijft gelden:

  •  De locatie mag geen coronabesmetting hebben en moet na een besmetting minimaal 14 dagen ‘coronavrij’ zijn
  • 1,5 meter afstand houden is altijd van kracht
  •  Het dragen van mondmaskers binnen blijft verplicht
  • Buiten wordt een mondmasker gebruikt wanneer de anderhalve meter niet te handhaven is
  • De hygiënerichtlijnen blijven van kracht
  • Bezoek blijft thuis wanneer men Corona gerelateerde klachten heeft  Hier wordt bij binnenkomst navraag naar gedaan
  • Het temperaturen bij binnenkomst vervalt, de gezondheidscheck blijft
  • Bij binnenkomst wordt bezoek geregistreerd en bij vertrek weer uitgeschreven (*).

De hoofdlocatie van het Parkhuis en Dubbelsteyn
Op de hoofdlocatie van het Parkhuis en Dubbelsteyn kunnen de bewoners per 1 juli aanstaande weer bezoek ontvangen. Uitzondering hierop is de cohortafdeling Havezaete; hier verblijven momenteel nog twee cliënten die nog niet genezen zijn.

Hierbij gaat het de eerste twee weken om 1 bezoeker per bewoner, 1 keer per week. Vertegenwoordigers van de bewoners ontvangen hierover een brief met meer informatie en uitleg over het maken van een afspraak. Per 15 juli worden ook op de hoofdlocatie de regels vergaand verruimd. Daarover volgt zo spoedig mogelijk nader bericht.

Voorwaarde voor het ontvangen van bezoek op alle locaties is dat er zich geen besmettingen met het coronavirus voordoen onder medewerkers of bewoners. 

Waarom pas verruiming per 15 juli op de hoofdlocatie en Dubbelsteyn?
We hebben op de hoofdlocatie tijd nodig om de verruiming verder voor te bereiden en geleidelijk en zorgvuldig terug te gaan naar een zo normaal mogelijke situatie, vooral gezien de periode die achter ons ligt. Om bezoek veilig te laten verlopen moeten er voorbereidingen worden getroffen. Denk hierbij aan het ontwikkelen van looproutes, de ingebruikname van de brasserie en het onderzoeken hoeveel mensen we tegelijkertijd kunnen ontvangen met behoud van de 1,5 meter afstand. De ervaringen met het nog beperkte bezoek vanaf 1 juli zullen daar een rol in spelen.

Stap voor stap gaan we weer richting een normale situatie. In de tussentijd blijft de veiligheid van onze bewoners, medewerkers en bezoekers onze eerste prioriteit.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat bezoek soepel en veilig verloopt. We rekenen dan ook op uw begrip en medewerking!

Rest ons te zeggen dat we ontzettend blij zijn weer bezoek te kunnen ontvangen. We kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen!

 

(*) Het gaat hierbij om uw naam, uw telefoonnummer, naam en geboortedatum van de bewoner waar u op bezoek komt en de afdeling en datum en tijdstip aankomst/vertrek. Deze gegevens zijn niet toegankelijk voor onbevoegden en worden uitsluitend gebruikt voor bron- en contactonderzoek via de GGD bij een eventuele besmetting met het coronavirus.  De maximale bewaartermijn is drie maanden en daarna worden de gegevens vernietigd. Indien u niet akkoord bent met het vastleggen van deze gegevens kunnen wij bezoek helaas niet toestaan.