73 bewoners hersteld, geen nieuwe besmettingen

Publicatiedatum: 11 juni 2020 18:56

Op dit moment zijn er 31 bewoners met een coronabesmetting overleden. We leven mee met deze families én met de families waarvan hun naaste aan een andere oorzaak dan corona is overleden. Zij hebben allen onder moeilijke omstandigheden afscheid moeten nemen.

We hebben ook twee positieve berichten te melden over de hoofdlocatie

  • Na de testen van vrijdag 5 juni en dinsdag 9 juni blijken nu in totaal 73 bewoners hersteld te zijn. 
  • Tijdens de testronde van 9 juni zijn voor het eerst sinds de start van de uitbraak op 30 april géén nieuwe besmettingen vastgesteld. 

Gisteren en vandaag hebben er een aantal verhuizingen plaatsgevonden om in lijn met ons beleid nog besmette en de herstelde bewoners van elkaar te scheiden: 

  • Op de bovenetage van de hoofdlocatie en de bovenetage van Dubbelsteyn, (de nieuwbouw naast de hoofdlocatie) verblijven nu alleen de herstelde bewoners 
  • Op de begane grond van de hoofdlocatie verblijven de bewoners die niet besmet zijn geweest (die dus continu negatief getest zijn). 
  • Op de begane grond van Dubbelsteyn verblijven bewoners die nog besmet (dus positief getest) zijn. 

Met deze maatregelen hebben we het aantal verhuizingen zo klein mogelijk gehouden. Hiermee hebben we bereikt dat nog besmette (positief geteste) bewoners en herstelde bewoners van elkaar zijn gescheiden. 

Er is nog meer goed nieuws
Afgelopen maandag zijn de ontmoetingscentra en de dagbehandeling voor jonge mensen met dementie weer van start gegaan. We zijn blij onze cliënten weer te kunnen ontvangen en hen de zo hard nodige begeleiding en structuur te bieden. 

Eindelijk is het zover! Vanaf maandag 15 juni gaan het Dijckhuis, het Parkhoff, het Merwehuis en het Polderhuis weer gedeeltelijk open voor bezoek. In eerste instantie wordt het bezoek beperkt tot één vaste bezoeker per bewoner. De vertegenwoordigers van de bewoners van deze locaties hebben hierover een brief ontvangen.

Vragen
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Een aantal vragen en het antwoord daarop vindt u hieronder:

Waarom vonden de verhuizingen plaats op twee dagen?  
De meeste verhuizingen zijn woensdag uitgevoerd, maar op dat moment hadden we nog niet alle testuitslagen binnen. Daarom hebben een aantal verhuizingen plaatsgevonden.  

Is dit nu de laatste verhuizing? 
We proberen zo min mogelijk te verhuizen. Uiteindelijk kan het echter voor sommige bewoners beter zijn terug te keren naar de voor hen best passende afdeling, afhankelijk van bijvoorbeeld leeftijd en diagnose (denk aan jonge mensen met dementie). Dat kan betekenen dat er nog een verhuizing plaats moet vinden. 

Ik heb gehoord dat er bewoners eerst hersteld waren en daarna weer positief testten. Zijn zij herbesmet? 
Nee, de experts uit het expertteam dat het Parkhuis bijstaat, zijn van mening dat dit zeer waarschijnlijk restanten zijn van het virus die in de test naar voren komen, terwijl de infectie wel doorlopen is. Dit betekent dus geen herbesmetting, Zij kunnen ook geen anderen besmetten. 

Mijn naaste is nu negatief getest, maar verblijft nog op de COVID afdeling, waarom? 
In overleg met het externe expertteam verhuist een bewoner naar de afdeling met bewoners die hersteld zijn van het virus, na een negatieve test én 72 uur zonder COVID gerelateerde klachten. Wanneer de klachten langer aanhouden overleggen we met de artsen en de experts over de volgende stap. 

Mijn naaste is nu hersteld, wanneer wordt hij / zij opnieuw getest? 
Er is geen extra hertest noodzakelijk. De combinatie van de testuitslag en de observatie van onze medewerkers maakt dat we er vanuit gaan dat uw naaste hersteld is van Corona. Overigens zien we dat mensen die herstellen, daarna nog wel wat tijd nodig hebben om hun conditie van voorheen terug te krijgen. Zeker bij oudere mensen kan dat het geval zijn.

Wanneer is er een nieuwe testronde? 
Aanstaande dinsdag vindt er een nieuwe testronde plaats. Op dat moment worden bewoners die niet besmet zij geweest opnieuw getest. Ontwikkelen deze bewoners tussentijds klachten, dan testen we hen op dat moment, conform RIVM richtlijnen. Ook bewoners die nog niet hersteld zijn, worden dinsdag opnieuw getest. 

Wanneer kan ik bij mijn naaste op bezoek? 
Dat valt nu nog niet te zeggen. De rijksregeling geeft aan dat het mogelijk is wanneer de locatie twee weken COVID vrij is. Tegen die tijd zal bekeken worden op welke wijze de bezoekregeling kan worden opgestart.

Is dit het einde van nieuwe besmettingen op de begane grond?   
Het feit dat er nu geen nieuwe besmettingen zijn aangetoond, is heel goed nieuws. Gezien de incubatieperiode en het feit dat er vorige week nog nieuwe besmettingen waren, kunnen we de begane grond nog niet officieel “schoon” verklaren. We overleggen met het externe expertteam wanneer dit wél het geval is.