Bezoek

We zijn blij u te kunnen ontvangen. Voor de veiligheid van uw naaste, de medebewoners en onze medewerkers gelden bij het bezoek wel een aantal voorzorgsmaatregelen. We vragen u met nadruk om zich aan deze afspraken te houden. De keuzes die u maakt hebben namelijk niet alleen mogelijke gevolgen voor uw naaste en uzelf, maar óók voor de andere bewoners, hun familie en onze medewerkers! 

Algemene richtlijnen
Bij bezoek op alle locaties (met uitzondering van de instroom- en cohortafdelingen) zijn van toepassing:

Hieronder vindt u de actuele bezoekregeling per locatie. Kijk op deze pagina voor u op bezoek gaat!   
Wijzigingen in de bezoekregeling en de situatie op de afdeling worden  1 keer per dag verwerkt.
Twijfelt u? Neem dan telefonisch contact op met de afdeling. 

   Beperking bezoek door landelijke lockdown

   Helaas heeft de landelijke lockdown ook gevolgen voor de bezoekregeling voor onze locaties. Het aantal bezoekers dat onze bewoners kan ontvangen is op dit moment beperkt. We volgen de landelijke richtlijnen, wat betekent dat:

   • Bewoners die volledig gevaccineerd zijn per dag maximaal 2 bezoekers ouder dan 13 jaar kunnen ontvangen. Daarnaast zijn 2 kinderen onder de 13 jaar welkom. NB.: Met volledig gevaccineerd bedoelen we twee weken na de tweede vaccinatie. Pas dan werkt het vaccin voldoende!
   • Bewoners die niet of niet volledig gevaccineerd zijn (slechts 1 vaccinatie hebben ontvangen),  1 x per dag 1 bezoeker ouder dan 13 jaar kunnen ontvangen. Daarnaast zijn 2 kinderen onder de 13 jaar welkom.  

   Wij gaan ervanuit dat iedereen verantwoord omgaat met deze afspraken. (Lees ook hieronder de regeling die geldt voor de locatie waar uw naaste verblijft!)  Blijf thuis in geval van klachten. Niet of niet volledig gevaccineerde bewoners, medewerkers en bezoekers zijn nog steeds vatbaar voor het virus! 

   Op bezoek in het Parkhuis (hoofdlocatie)

   Wanneer u op bezoek gaat in het Parkhuis gelden, wanneer er geen (vermoeden van) besmettingen met het coronavirus zijn, de volgende afspraken:  Op bezoek in het Parkhuis   (Klik op de link om het document te openen).

   Op bezoek bij instroomafdeling Kastanje

   Wanneer u op bezoek gaat bij de Instroomafdeling Kastanje gelden, wanneer er geen (vermoeden van) besmettingen met het coronavirus zijn, de volgende afspraken:  Op bezoek bij instroomafdeling Kastanje  ( Klik op de link om het document te openen) 

   Op bezoek in Dubbelsteyn

   Wanneer u op bezoek gaat in Dubbelsteyn gelden, wanneer er geen (vermoeden van) besmettingen met het coronavirus zijn, de volgende afspraken: Op bezoek in Dubbelsteyn  (Klik op de link om het document te openen).

   Op bezoek in het Dijckhuis

   Wanneer u op bezoek gaat in het Dijckhuis gelden, wanneer er geen (vermoeden van) besmettingen met het coronavirus zijn, de volgende afspraken: Op bezoek in het Dijckhuis (Klik op de link om het document  te openen)

   Op bezoek in het Polderhuis

   Wanneer u op bezoek gaat in het Polderhuis gelden, wanneer er geen (vermoeden van) besmettingen met het coronavirus zijn, de volgende afspraken. Op bezoek in het Polderhuis    (Klik op de link om het document te openen)

   Op bezoek in het Parkhoff

   Wanneer u op bezoek gaat in het Parkhoff gelden, wanneer er geen vermoeden bestaat van besmettingen met het coronavirus, de volgende afspraken. Op bezoek in het Parkhoff (Klik op de link om het  document te openen)

   Op bezoek in Parkstaete