Bezoek

We zijn blij u te kunnen ontvangen. Voor de veiligheid van uw naaste, de medebewoners en onze medewerkers gelden bij het bezoek wel een aantal regels en richtlijnen.  

We vragen u met nadruk om zich aan deze afspraken te houden. De keuzes die u maakt hebben namelijk niet alleen mogelijke gevolgen voor uw naaste en uzelf, maar óók voor de andere bewoners, hun familie en onze medewerkers! 

Algemene richtlijnen
Bij bezoek op alle locaties (met uitzondering van de instroom- en cohortafdelingen) zijn van toepassing:

Richtlijnen per locatie: 

Op bezoek in het Dijckhuis
Wanneer u op bezoek gaat in het Dijckhuis gelden, wanneer er geen (vermoeden van) besmettingen met het coronavirus zijn, onderstaande afspraken. (Klik op de link om het document te openen)

Let op! Op dit moment (Zaterdag 31 oktober 2020) is het Dijckhuis in quarantaine. We vragen u terughoudend te zijn met bezoek.
Wilt u toch op bezoek komen? 
Dan is bezoek mogelijk op 1 bezoekmoment per dag, tussen 10.00 en 11.00 uur óf tussen 14.00 en 15.00 uur, door maximaal 1 volwassen bezoeker. Bezoek draagt daarbij een chirurgisch neusmondmasker en handschoenen ter bescherming.
Voor bezoek aan bewoners die in isolatie op de kamer verblijven gelden dezelde regels, hierbij gebruikt bezoek echter schort, bril, neusmondmasker en handschoenen.


Op bezoek in het Polderhuis 
Wanneer u op bezoek gaat in het Polderhuis gelden, wanneer er geen (vermoeden van) besmettingen met het coronavirus zijn, onderstaande afspraken. (Klik op de link om het document te openen)

Let op! Op dit moment (Zaterdag 31 oktober 2020) is het Polderhuis in quarantaine.
Gedurende de quarantaineperiode is één keer per dag bezoek mogelijk door maximaal twee bezoekers ouder dan twaalf jaar. Bezoekmomenten zijn van 10.00 tot 11.00 uur óf van 15.00 tot 16.00 uur. Bezoek draagt daarbij een chirurgisch neusmondmasker en handschoenen ter bescherming.  Bij bewoners die in isolatie op de kamer verblijven, gebruikt bezoek schort, bril, neusmondmasker en handschoenen.


Op bezoek in het Parkhoff 
Wanneer u op bezoek gaat in het Parkhoff gelden, wanneer er geen vermoeden bestaat van besmettingen met het coronavirus, onderstaande afspraken. (Klik op de link om het document te openen)


Op bezoek in het Parkhuis (hoofdlocatie)
Wanneer u op bezoek gaat in het Parkhuis gelden, wanneer er geen (vermoeden van) besmettingen met het coronavirus zijn, onderstaande afspraken. (Klik op de link om het document te openen)

Let op! 
Op dit moment (Zaterdag 31 oktober 2020) is afdeling de Larix in isolatie.
Gedurende de isolatieperiode is één bezoekmoment per dag, door maximaal twee bezoekers ouder dan 12 jaar toegestaan. U meldt zich als bezoeker bij de receptie en wordt in beschermende kleding (schort, bril, chirurgisch neusmondmasker en handschoenen) de afdeling op begeleid. De tijd en duur van het bezoekmoment kunt u afstemmen met de afdeling.  


Op bezoek in Dubbelsteyn 
Wanneer u op bezoek gaat in Dubbelsteyn gelden, , wanneer er geen (vermoeden van) besmettingen met het coronavirus zijn, onderstaande afspraken. (Klik op de link om het document te openen).

Let op! 
Op dit moment (Zaterdag 31 oktober 2020) zijn afdelingen de Uithof en Havezate in isolatie. Afdelingen Hofstede en Burght in quarantaine.
Op deze afdelingen is op dit moment alleen bezoek mogelijk tussen 15:00 en 16:00 uur door maximaal 2 bezoekers boven de 12 jaar.
Op de Uithof en Havezate gebruikt bezoek schort, bril, neusmondmasker en handschoenen.
Op Hofstede en de Burght gebruikt bezoek een neusmondmasker en handschoenen.  


Op bezoek bij de Instroomafdeling Kastanje
Wanneer u op bezoek gaat bij de Instroomafdeling Kastanje gelden, wanneer er geen (vermoeden van) besmettingen met het coronavirus zijn, onderstaande afspraken. (Klik op de link om het document te openen)


Op bezoek in Parkstaete
Wanneer u op bezoek gaat in Parkstaete gelden onderstaande afspraken. (Klik op de link om het document te openen)