Bezoek

We zijn blij u te kunnen ontvangen. Voor de veiligheid van uw naaste, de medebewoners en onze medewerkers gelden bij het bezoek wel een aantal voorzorgsmaatregelen. We vragen u met nadruk om zich aan deze afspraken te houden. De keuzes die u maakt hebben namelijk niet alleen mogelijke gevolgen voor uw naaste en uzelf, maar óók voor de andere bewoners, hun familie en onze medewerkers! 

Algemene richtlijnen
Bij bezoek op alle locaties (met uitzondering van de cohortafdeling in Parkstaete) zijn met ingang van 5 juni 2021 van toepassing:

Bezoek op een afdeling of locatie met (verdenking op) besmettingen:  
Wanneer er besmettingen of verdenkingen van besmettingen zijn op een afdeling, gelden er afwijkende bezoekregels. 
Wanneer door (verdenking op) COVID-19 besmettingen een locatie of afdeling in quarantaine of isolatie gaat, proberen wij toch bezoek toe te staan. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om het bezoek veilig te laten verlopen, verschillen per locatie/ afdeling. Dit hangt af van het gebouw, de omvang van de besmettingen en de personele bezetting. U vindt in dat geval informatie op deze pagina. Deze informatie wordt 1 x per dag aangepast in geval van wijzigingen. Twijfelt u? Neem dan telefonisch contact op met de afdeling. 

      Op bezoek op de cohortafdeling van Parkstaete (4e verdieping)

      Wanneer u op bezoek gaat bij de cohort afdeling van Parkstaete gelden deze afspraken