Bezoek

We zijn blij u te kunnen ontvangen. Voor de veiligheid van uw naaste, de medebewoners en onze medewerkers gelden bij het bezoek wel een aantal voorzorgsmaatregelen. We vragen u met nadruk om zich aan deze afspraken te houden. De keuzes die u maakt hebben namelijk niet alleen mogelijke gevolgen voor uw naaste en uzelf, maar óók voor de andere bewoners, hun familie en onze medewerkers! 

Algemene richtlijnen
Bij bezoek op alle locaties (met uitzondering van de instroom- en cohortafdelingen) zijn van toepassing:

Hieronder vindt u de actuele bezoekregeling per locatie. Kijk op deze pagina voor u op bezoek gaat!   
Wijzigingen in de bezoekregeling en de situatie op de afdeling worden  1 keer per dag verwerkt. Twijfelt u? Neem dan telefonisch contact op met de afdeling. 

21 januari 2021:
Helaas hebben de verscherpte coronamaatregelen van de landelijke lockdown ook gevolgen voor de bezoekregeling voor onze locaties. Het aantal bezoekers dat onze bewoners kan ontvangen wordt hierdoor nog verder beperkt. Zo lang de landelijke maatregelen van kracht zijn en in ieder geval tot 9 februari geldt: 

 •  Het landelijk beleid beperkt bezoek aan onze bewoners per direct tot 1 x per dag maximaal 1 bezoeker. Daarnaast zijn 2 kinderen onder de 13 jaar welkom.

   Op bezoek in het Parkhuis (hoofdlocatie)

   Wanneer u op bezoek gaat in het Parkhuis gelden, wanneer er geen (vermoeden van) besmettingen met het coronavirus zijn, de volgende afspraken:  Op bezoek in het Parkhuis   (Klik op de link om het document te openen)

   Let op! (Vrijdag 22 januari 2021)
   Een deel van instroomafdeling de Kastanje is in isolatie (zie onder). Bezoek aan de Eik en Esdoorn kan de afdelingen bereiken via de binnentuin en eventueel via de Meidoorn.

   De Larix is in isolatie:

   • Gedurende de isolatieperiode is één bezoekmoment per dag mogelijk, door maximaal één volwassen bezoeker. Tijd en duur van uw bezoek stemt u vooraf af met de afdeling. 
   • Bezoek volgt de kortste route naar de Larix bij binnenkomst. Voor het betreden van de afdeling doet u een schort, bril, chirurgisch neusmondmasker en handschoenen aan, hier wordt u bij begeleid. Voor het verlaten van de afdeling trekt u de beschermende kleding uit op de daarvoor aangewezen plaats. U verlaat de afdeling onder begeleiding van een medewerker via de trap naar de Eik. Kunt u geen trap lopen? Dan kunt u via de ingang het gebouw verlaten. Breng daarbij geen bezoek aan andere afdelingen en verlaat het gebouw via de korts mogelijke route.

   Op bezoek bij instroomafdeling Kastanje

   Wanneer u op bezoek gaat bij de Instroomafdeling Kastanje gelden, wanneer er geen (vermoeden van) besmettingen met het coronavirus zijn, de volgende afspraken:  Op bezoek bij instroomafdeling Kastanje  ( Klik op de link om het document te openen)

   Let op! (Vrijdag 22 januari 2021)
   Een deel van de Kastanje is in isolatie:

   Bezoekers die een bezoek brengen aan bewoners die verblijven op het isolatiegedeelte van de afdeling dragen een schort, bril, chirurgisch neusmondmasker en handschoenen. Tijd en duur van het bezoek stemt u af met de medewerkers van de afdeling. 

   Op bezoek in Dubbelsteyn

   Wanneer u op bezoek gaat in Dubbelsteyn gelden, wanneer er geen (vermoeden van) besmettingen met het coronavirus zijn, de volgende afspraken: Op bezoek in Dubbelsteyn  (Klik op de link om het document te openen).

   Op bezoek in het Dijckhuis

   Wanneer u op bezoek gaat in het Dijckhuis gelden, wanneer er geen (vermoeden van) besmettingen met het coronavirus zijn, de volgende afspraken: Op bezoek in het Dijckhuis (Klik op de link om het document  te openen)

   Let op! (Vrijdag 22 januari 2021) voor het Dijckhuis geldt: 

   • Bezoek is mogelijk op 1 bezoekmoment per dag, na 10.00 uur, door maximaal 1 volwassen bezoeker.
   • Om te voorkomen dat we teveel bezoek tegelijk ontvangen op de locatie reserveert u voorafgaand aan uw bezoek een bezoekmoment via telefoonnummer 078-6305450.
   • Bezoek draagt  een chirurgisch neusmondmasker ter bescherming.

   Op bezoek in het Polderhuis

   Wanneer u op bezoek gaat in het Polderhuis gelden, wanneer er geen (vermoeden van) besmettingen met het coronavirus zijn, de volgende afspraken. Op bezoek in het Polderhuis    (Klik op de link om het document te openen)

   Op bezoek in het Parkhoff

   Wanneer u op bezoek gaat in het Parkhoff gelden, wanneer er geen vermoeden bestaat van besmettingen met het coronavirus, de volgende afspraken. Op bezoek in het Parkhoff (Klik op de link om het  document te openen)

   Op bezoek in Parkstaete