Op bezoek in coronatijd 

In de samenleving gelden op dit moment weinig maatregelen. Wij hebben onze maatregelen hierop aangepast:
Bezoek hoeft geen mondkapje meer te dragen. Wij vragen hen wel de landelijke richtlijnen te respecteren (ook wanneer zij terugkomen van vakantie in het buitenland) en thuis te blijven bij klachten. 

Voor medewerkers is het dragen van een chirurgisch neusmondmasker alleen nog verplicht in de zorg of behandeling binnen 1,5 meter afstand. 

Verder blijven de basismaatregelen van kracht:  Was vaak je handen, hoest en nies in je elleboog. En heb je klachten? Blijf thuis en doe een zelftest. 

Ben je op reis geweest naar het buitenland? Volg bij terugkomst de richtlijnen van de Rijksoverheid: Reizen tijdens corona 


Voor Parkstaete geldt tijdens de quarantaineperiode het volgende: 


Afdelingen in quarantaine of isolatie *):
Indien sprake is van een (mogelijke) besmetting, zijn gedurende de isolatie- of quarantaineperiode de bezoekregels aangepast.   

Op dit moment zijn er geen afdelingen in quarantaine of isolatie 

*) Bezoek op een afdeling of locatie met (verdenking op) besmettingen:  

Wanneer er besmettingen of verdenkingen van besmettingen zijn op een afdeling, gelden er afwijkende bezoekregels. 
Wanneer door (verdenking op) COVID-19 besmettingen een locatie of afdeling in quarantaine of isolatie gaat, proberen wij toch bezoek toe te staan. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om het bezoek veilig te laten verlopen, verschillen per locatie/ afdeling. Dit hangt af van het gebouw, de omvang van de besmettingen en de personele bezetting.


We actualiseren deze pagina op werkdagen 1x per dag. Twijfelt u of de informatie juist is? Neem dan telefonisch contact op met de afdeling. 


Meer informatie over het Coronavirus: